Nepal 2010

22-09-2022

Kontaktoplysninger

Springbanen 31, 2820 Gentofte - CVR 34668310

Indsamlingsperiode

Fra den 23. september 2021 til den 22. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nepal2010.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 873533, 1231) og kontooverførsel (Reg.7780 Konto 1904119)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte/sårbare børn i Nepal en uddannelse ved at betale for deres undervisning, bøger og skolemad i 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03963