Nanostone A/S

16-06-2022

Kontaktoplysninger

Baldersbuen 15C, st. th., 2640 Hedehusene - CVR 32199186.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. maj 2022 til den 13. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nanostone.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5318 konto 0244349).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CoolUnite Fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04865