Myanmar Integrations Ungdomsforening

19-04-2022

Kontaktoplysninger

Sofie Brahes Vej 3, 9300 Sæby - CVR 37438278

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2021 til den 19. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20528977) og kontooverførsel (Reg. 9070 Konto 1625972252)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til ofrene for militærkuppet i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03459