My African Child

30-10-2022

Kontaktoplysninger

Nymarks Allé 126, 8320 Mårslet - CVR 32506658

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 30. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.17876) og kontooverførsel (Reg.7670 Konto 0004658048)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for My African Childs 7 børnehjembørn i Tanzania, herunder til skolegang m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04093