Muslimsk Reform Center

16-12-2022

Kontaktoplysninger

Storkebakken 11, 2400 København NV - CVR 33437870

Indsamlingsperiode

Fra den 17. december 2021 til den 16. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.918285) og kontooverførsel (Reg.4280 Konto 3114821063)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et nyt større sted til aktiviteter for unge og vokse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ombygning, drift af bygningen og foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04388