Musikby Esbjerg

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Solbakken 29, 6710 Esbjerg V - CVR 41657758

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.6367VN) og kontooverførsel (Reg.0400 Konto 4025845582)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etableringen af et nyt øvelokalekompleks, som vil bidrage til at skabe bedre vilkår for det rytmiske musikmiljø i Esbjerg. Herunder til indkøb af byggematerialer og håndværkerydelser.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til anden almennyttig aktivitet med det formål, at styrke den rytmiske musiks vilkår i Esbjerg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04019