Musik i Han Herred

01-09-2022

Kontaktoplysninger

Attrupvej 11, 9460 Brovst - CVR 39067951

Indsamlingsperiode

Fra den 30. juni 2022 til den 1. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 311149).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en række gratis sommerkoncerter i månederne juli-august. For hver koncert indbetaler den pågældende kirke et kontingent på 9.000 kr., det er til at hyre kunstnere for samt til koncertrækkens øvrige drift, herunder PR. Hvis publikum ønsker at givet et frivilligt bidrag/entré til koncerterne er der mulighed for at lægge kontanter i konvolutter, der ligger på bænkene i kirkerne eller ved at indbetale et beløb via MobilePay.

Indsamlingsområde

16 kirker i Han Herred. Det drejer sig om følgende kirker: Langeslund Kirke, Brovst Kirke, Torslev Kirke, Lerup Kirke, Haverslev Kirke, Bejstrup Kirke, Hjortdal Kirke, Kollerup Kirke, Fjerritslev Kirke, Kettrup Kirke, Gøttrup Kirke, Klim Kirke, Vesløs Kirke, Tømmerby Kirke, Lild Strand Kirke og Aggersborg Kirke.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05042