Munkebjerg Friskoles støtteforening

02-05-2022

Kontaktoplysninger

Skovbyvej 30A, 7080 Børkop - CVR 42257699

Indsamlingsperiode

Fra den 3. maj 2021 til den 2. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.munkebjergfriskole.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.204462, 495066)  og kontooverførsel (Reg. 6854 Konto 0001102973)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og materialer til Munkebjerg Friskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03695