Multikulturelle Forening Aarhus

04-07-2022

Kontaktoplysninger

Langkærvej 2E, 8381 Tilst - CVR 38111698

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juli 2021 til den 4. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp), salg/auktion, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5394 konto 0245575).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens formål, herunder renovering/udvidelse af lokalet, faciliteter som fx bordtennis, bordforbold, playstation, fjernsyn m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03720