Mtoto Tanzania

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg - CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.139216) og kontooverførsel (Reg.2670 Konto 0716127168)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i og omkring Kisango Tanzania, herunder til skolegang, bøger uniformer mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04409