Mtoto Tanzania

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg - CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.838174) og kontooverførsel (Reg.2670 Konto 4398541540)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge i Arusha Tanzania, herunder kost, logi og skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. Maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04238