MTB STENSBÆK

27-02-2022

Kontaktoplysninger

Stadionvej 26, 6510 Gram - CVR.nr. 35952101.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2021 til den 27. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opsatte skilte i Stensbæk Plantage.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (80772).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligehold af sporet i Stensbæk Plantage.

Indsamlingsområde

Lokal området ved Stensbæk Plantage.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. August 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03349