MOZA - Støtte til hospitaler i Mozambique

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Stationspladsen 1, st. tv., 4180 Sorø - CVR 42050377

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 27586889) og kontooverførsel (Reg. 6695 Konto 1002850911).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afsending af container med brugt hospitalsudstyr til to hospitaler i Mozambique.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til afsendelse af den næste container med brugt hospitalsudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03520