Most-Bro

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Svendsgade 6, 1. tv., 7100 Vejle - CVR 38943081

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.most-bro.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.71615) og kontooverførsel (Reg.2570 Konto 6895906717)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og hjælp til fattige, syge og andre dårligt stillede personer i Bosnien-Hercegovina samt samling og transport af kørestole medicin og skoleudstyr til Bosnien-Hercegovina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04240