MMCC Global

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Birkevej 19, 3390 Hundested - CVR 36318430

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.MMCCGlobal.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0290959) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælp til Afghanistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04219