MMCC Global

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Birkevej 19, 3390 Hundested - CVR 36318430

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.MMCCGlobal.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 0289659)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningen MMCC Global og foreningens arbejde med børn og unge i Afghanistan

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03293