Mission10forty

23-09-2022

Kontaktoplysninger

Fuglsangvej 11, 4720 Præstø - CVR 42647489

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2021 til den 23. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mission10forty.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5958 Konto 0001103963) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 137337).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge i Mission10fortys projektlande, fortrinsvis i alderen 10 til 40, med hjælp til sundhed, uddannelse og forbedrede levevilkår. Projektlandene omfatter foreløbig Armenien, Indien, Nordkorea og Afghanistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03983