Mission Øst

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.missioneast.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube), salg/auktion, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Missions Østs formål. Herunder yde bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Østeuropa og Asien. Støtte opbygningen af lokale hjælpeorganisationer i Østeuropa og Asien samt støtte specifikke projekter i partnerskab med andre nødhjælps- og internationale organisationer.

Indsamlingsområde

Landsdækende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00567