Mission Danmark

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Ellegårdspark 42, 3520 Farum - CVR 31703263

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.29393669) og kontooverførsel (Reg. 2413 Konto 4391678753)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Missions Danmarks missions- og hjælpearbejde i Ukraine, Tanzania og Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03228