Mission Aviation Fellowship Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Skt. Pauls Gade 11A, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.maf.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Mission Aviation Fellowship Danmarks arbejde med nødhjælps-, udviklings- og missionsarbejde i 26 ulande. Af de 26 lande, hvor Mission Aviation Fellowship International arbejder, har vi et særligt fokus på arbejdet i Madagaskar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00313