Missing People

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Ouevej 5, 9500 Hobro - CVR 37865737

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.missing-people.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram, Twitter og Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41065) og kontooverførsel (Reg. 9323 konto 0011227287).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelse og udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03869