MinVenKatten

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Søvejen 1, 6500 Vojens - CVR 34027609

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.52609) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13088012)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hovedorganisationens formål §2:
”At drive katte-internater med det formål, at hjælpe herreløse katte i Danmark ud i nye hjem, samt rådgive om herreløse katte og genudsætning af vildtlevende katte.”
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til reservekapital, såfremt internaterne får store dyrlægeregninger ind, primært i efterårsmånederne. I henhold til bestyrelsesmøde den 7/8-2017, hvor det er vedtaget, at hovedforeningen skal have en reservebeholdning på mindst 20.000 kr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04307