Mino Danmark

17-11-2022

Kontaktoplysninger

H.C. Ørsteds Vej 1A, 4. th., 1879 Frederiksberg C - CVR 37528382

Indsamlingsperiode

Fra den 18. november 2021 til den 17. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.97072) og kontooverførsel (Reg.6180 Konto 0014942297)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at styrke minoritetsetniske danskeres stemmer, muligheder og samfundsdeltagelse.
Et eventuelt overskud går ved opløsning af foreningen, til almennyttige formål efter indstilling fra generalforsamlingen i Mino Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04204