Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bispevej 25, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og hjemmeside/donationsmodul (www.minhaj.dk), online indsamlingsplat-form (Whatsapp), sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for nødhjælpsarbejde. Herunder Hjælpe ofre i katastrofer, tørke, oversvømmelser.

Hjælpe mennesker i områder udsat for store ødelæggelser.

Hjælpe med at etablere hjem for forældreløse børn, enker og hjælpeløse.

Hjælpe med etablere moderne medicinske faciliteter med gratis behandling.

Hjælpe med at bygge skoler og give børn mulighed for at få en uddannelse.

Hjælpe enkeltpersoner uanset deres alder, køn, etnicitet, handicap eller social status.

Fremelske social integration, harmoni, menneskerettigheder og lige muligheder for alle.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00447