Mi Cuerpo/Min Krop

24-01-2022

Kontaktoplysninger

Godthåbsvej 7b, 3060 Espergærde - CVR 38173472

Indsamlingsperiode

Fra den 25. januar 2021 til den 24. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.micuerpominkrop.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 780717) og kontooverførsel (Reg. 9886 Konto 478720)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udbredelse af seksualundervisning og viden om seksuelle og reproduktive rettigheder i Colombia samt oplysningsarbejde i Danmark herom

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03185