METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE CENTRALMISSIONEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rigensgade 21A, 1316 København K – CVR 53276318

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.centralmissionen.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for METODISTKIRKENS SO-CIALE ARBEJDE CENTRALMISSIONEN formål som er at udøve socialt, filantropisk samt missionerende arbejde ud fra det kristne kærligheds-bud. Herunder bespisning i vintermånederne, hjælp til hjemløse med tøj, tæpper mv., julehjælp, julefest/nytårsfest og sommerlejr for enlige mødre med børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00581