Mercy Ships Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mercyships.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål (Vedtægter §2.b).

Foreningens formål er at afhjælpe sygdom og lidelse blandt denne verdens fattigste bl.a. ved brug af hospitalsskibe.

1. Specifikt støttes programmer, der udgår fra Mercy Ships fx:

  • Støtte operationer og sundhedsydelser på og ud fra hospitalsskibe
  • Uddannelse af bl.a. sundhedsfagfolk i de lande, hvor Mercy Ships arbejder
  • Drift og vedligehold af hospitalsskibe
  • Planlægning og evaluering af programmer  

2. Forudsætningsskabende aktiviteter til programmerne:

  • Indsamling og oplysning
  • Sekretariatsomkostninger Mercy Ships Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00393