Mercy Outreach Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørremøllevej 24, 3730 Nexø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mercyoutreach.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for hjælp og støtte til udsatte, fattige og mennesker udsat for menneskehandel i Asien, primært Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00366