Mentornetværk i Esbjerg/Varde

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Exnersgade 4, 6700 Esbjerg - CVR 33013302

Indsamlingsperiode

Fra den 11. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www-mentoresbjerg.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Linkedin) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 227944) og kontooverførsel (Reg. 7780 nr. 0006525380).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for koordinering og afholdelse af aktiviteter for internationale tilflyttere og danskere med interesse for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03989.