Menigheden Rangjung Yeshe Sangha

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Smedehalden 3, 8420 Knebel

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.gomde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen Rangjung Yesha Sanghas drift og aktiviteter. Herunder:

  • Renoveringsprojekter på Gomde efter Erik Pema Kunsangs ønsker.
  • Opførsel af retreat hytte på Gomde.
  • Formidle fadderskab til nonner og munke i nepalske klostre under ledelse af Chokyl Nylma    Rinpoche
  • Rangjung Yeshe Fondens aktiviteter jævnfør fondens vedtægtsbestemte formål.
  • Guru Rinpoche statuens forgyldning/maling og udfyldning.
  • Taras Triple Excellence Online Meditation Program i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00510