Med Israel for fred Danmark - MIFF

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Muldvad 7, 2800 Kongens Lyngby - CVR 39415356.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.miff.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 49739) og kontooverførsel (reg. 5290, konto 9020945009).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Med Israel for fred Danmark - MIFF. Herunder lønomkostninger, informationsarbejde samt afholdelse af MIFF arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04823.