ME/CFS FORENINGEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 1, 3520 Farum - CVR 19989232

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.890280) og kontooverførsel (Reg.2252 Konto 716991296)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion og distribution af informationsmateriale om sygdomme samt medlemsarrangementer vedr. sygdommen ME.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04414