Mathstore ApS

20-06-2022

Kontaktoplysninger

Støvring Bytorv 1, 9530 Støvring - CVR 37785733.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2022 til den 20. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mathstore.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 731466).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Coolunite Superdysten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04841