Masaibarn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand - CVR-nr. 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaibarn.dk, www.løbforlengasti.dk, www.masaikvinde.dk), online indsamlingsformål, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling, 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel. 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang til dårligt stillede masaibørn og den daglige drift af børnehjem med Lengasti Children Center  i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04218