Mariebo´s Venner

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Åbakkevej 5, 9881 Bindslev - CVR 34654980

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.133232) og kontooverførsel (Reg.7401 Konto 0000506058)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og vedligeholdelse af Maribos venners bus samt til forsødelse af hverdagen for beboerne på Maribo.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hygge og oplevelser til beboerne på Maribo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03925