Mariager Idrætsklub Hovedbestyrelsen

09-06-2022

Kontaktoplysninger

Bakkevej 8, 9550 Mariager - CVR 33088507

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2021 til den 9. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 721476)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projektet MOVE som er etablering af et udendørs aktivitetsareal ved Mariagerhallen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til ungdomsarbejdet i Mariager Idrætsklub regi eller midlerne refunderes til de bidragsydere der anmoder om refundering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03641