Mariager Højskoles Supportklub

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hjulhusvej 12, 9550 Mariager - CVR 29545936

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.supportklubben.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 54022, 525860, 77264, 83940) og kontooverførsel (Reg. 9337 Konto 0000753548)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04446