Mariager Højskoles Supportklub

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Hjulhusvej 12, 9550 Mariager - CVR 29545936

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.supportklubben.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5402)  og kontooverførsel (Reg. 9337 Konto 0000753548)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes jf. Mariager Højskole Supportklubs vedtægtsbestemte §2 formål:

- At vedligeholde kontakten mellem tidligere elever/korttidskursister og Mariager Højskole.

- At fremme interessen for og kendskabet til Mariager Højskole

- At støtte uformuende elever til et ophold på skolen.

- Gennem uddeling af stipendier at fremme teologisk uddannelse blandt skolens elever.

- Supportklubbens formål er således almen velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03746