Marcus indsamlingen

14-01-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karina Søgaard Hansen, Carina Jul Hansen og Anette Grøn

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2021 til den 14. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.474859) og kontooverførsel (Reg.7637 Konto 0002042804)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Marcus Madsens cancerforløb.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til kræftramte børn i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juli 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03160