Manigrip ApS

14-05-2022

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C - CVR 38937995

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2021 til den 14. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.crowdfunding.ida.dk) og sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6180 Konto 0013680132)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af Manigrip ApS startup virksomhed i at sætte et nyt produkt i produktion.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03541