Manderådet

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Istedgade 79, 1. th., 1650 København V - CVR 41719273

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Manderaadet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 775050) og kontooverførsel (Reg. 9860 Konto 0000877875)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Manderådets Kammerathjælp - hjælp til udsatte drenge og mænd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03687