MADAM STOLTZ ApS

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Pilebrovej 1A, 3730 Nexø - CVR 26582199

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.madamstoltz.dk), online indsamlingsplatform (Betternow) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4720 konto 13233861).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Nai Disha Education and Cultural Society indsamling til udsatte børn og deres familier under Corona pandemien i New Delhi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03616.