LUTHERSK MISSIONSFORENING

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Industrivænget 40, 3400 Hillerød - CVR 17455419

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dlm.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, YouTube), salg/auktion, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driften af foreningen og at fremme foreningens formål. Herunder udbredelse af det kristne budskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00504
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1