Lovespring

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Skolegade 32, 8000 Aarhus C - CVR

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lovespring.com), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.967629) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto1142746)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål til humanitære vandprojekter i udviklingslande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04422