LOUISIANA - FONDEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk - CVR 21358010

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.louisiana.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2230 Konto 0259450128)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for erhvervelse af kunst til Louisiana Museums samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04399