Løjt Land Multicenter Støtteforening

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Løjt Skolegade 17, 6200 Aabenraa - CVR 32906087

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og vha. flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.201513)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af kunstgræsplæne.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne returneres til bidragsyderne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til nyt lysanlæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03413