LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vestre Gade 6A, 2605 Brøndby - CVR 41605863

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.227366) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 3719626793)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Oplysning- og information og skole omkring Det Tredie Testamente – alkærlighedens videnskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04493