LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C - CVR 33434049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.livarehab.dk), sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.543532) og kontooverførsel (Reg.5321 Konto 0356654) 

 
 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for brugerrettede aktiviteter til deltagere, beboere og andre, der hører ind under foreningens målgruppe, nemlig mennesker med skadevirkninger fra vold, prostitution og seksuelle overgreb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04341