Liselund Højskole

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 44, 4200 Slagelse - CVR 41418893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.liselund.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.163234) og kontooverførsel (Reg.0524 Konto 0000430545)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Liselund Højskoles generelle formål, men specielt til nedsættelse af deltagerbetaling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04293