Lions Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lions.dk), sociale medier (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet og/eller i udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingsloven § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00315